FINA? PROJEKTU "MUZYKA WYSTARCZY"
Dodane przez Marek dnia 26-11-2015

W ostatni? sobot? (21 listopada 2015) w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, podsumowali?my (tzn. Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y "BRAMA") realizowany w tym roku muzyczny projekt "Muzyka Wystarczy". W ramach fina?u zaprezentowali si? na scenie uczestnicy projektu. Mia?y miejsce trzy sety muzyczne. Najpierw przedstawili si? m?odzi muzycy, którzy niedawno rozpocz?li swoj? przygod? z gitar?. Posz?o im naprawd? dobrze, czego potwierdzeniem by?y gromkie brawa przyby?ych go?ci. Nast?pnie dla publiczno?ci zagra?a grupa rockowa "Scopolamine". Du?a dawka pozytywnej energii. To si? musia?o podoba?. Na koniec swój recital da? Jakub Kusior - m?ody, bardzo utalentowany gitarzysta i wokalista ze Szczytna. Szeroka publiczno?? mog?a go pozna? w jednej z edycji MUST BE THE MUSIC, gdzie graj?c na gitarze dotar? do pó?fina?u. W tzw. mi?dzyczasie wszyscy uczestnicy "fina?u" mogli pos?ucha? psycholog Agnieszki Niewiadomskiej, która mówi?a o "?yciu Pe?nym Pasji". mi?ym akcentem spotkania, by?o rozlosowanie 10 p?yt CD zespo?u "Scopolamine". Wychodz?c z CKiS, mo?na by?o us?ysze? refleksje uczestników przedsi?wzi?cia - to by? dobrze sp?dzony wieczór.


<