Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
"Szacun" dla siebie, dla innych - asertywno??


Asertywno??, to umiej?tno??, dzi?ki której otwarcie wyra?amy swoje my?li, uczucia i przekonania nie lekcewa??c jednocze?nie uczu? i pogl?dów innych ludzi.
Asertywno?? jest czasem mylona z agresj? lub uleg?o?ci?. Nic bardziej b??dnego.
W zachowaniach agresywnych: bronimy w?asnych praw, ale lekcewa?ymy prawa innych, dominujemy nad innymi czasami ich upokarzaj?c, nie s?uchamy innych, przyjmujemy wrog? postaw?. My?limy sobie „ja tak uwa?am, a Ty jeste? g?upi, bo my?lisz inaczej”.
W zachowaniach uleg?ych: lekcewa?ymy w?asne prawa pozwalaj?c innym je narusza?, pozwalaj?c innym decydowa?, nie przedstawiamy w?asnych pogl?dów i potrzeb.
My?limy sobie: „niech b?dzie tak jak Ty chcesz, liczy si? to, co Ty my?lisz, to co ja my?l? jest niewa?ne”.
W zachowaniach asertywnych natomiast: bronimy swoich praw uznaj?c prawa innych, wyra?amy swoje uczucia, potrzeby, pogl?dy, a nasze kontakty z innymi lud?mi cechuje wiara w siebie. My?limy i mówimy: „Takie jest moje zdanie na ten temat, tak widz? te sytuacj?, tak to odczuwam”. Pytamy drug? stron?: „Co Ty o tym my?lisz, jak to widzisz ? ”Poszukujemy rozwi?zania, które zadowoli nas oboje.
Asertywno??, czasami nazywana stanowczo?ci?, zdecydowaniem, pewno?ci? siebie, daje satysfakcj? z wyra?ania w?asnych uczu? po to, by konflikt mo?na by?o rozstrzygn?? bez poczucia winy i nieszczero?ci, a z poszanowaniem w?asnych praw i praw innych.
A.J.