Strona g?ówna O nas Wspó?praca Sprawozdania W?adze Galeria Statut 21-11-2019
Nasze projekty
"MASZ SZANS?"
"HARMONIA"
PUNKT PORAD
"DWA NA DWA"
"SZKÓ?KA GITAROWA"
GRAMY - MUZYKA
FUTSAL 2007/2008
FUTSAL 2008/2009
FUTSAL 2009/2010
"kiloGRAM" jam session
S P M
WARSZTATY MUZYCZNE
JESTE?MY RAZEM
POMOCNA D?O?
Futsal 2011/2012
"BE CREATIVE"
MUZYKA WYSTARCZY
MALI WIELCY ARTY?CI
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
?wiat ?ci?gania
Narkotyki - droga do...
Gdy dopadnie Ci? stres
Ogie? i woda - emocje
"Szacun" dla siebie,...
Mali Wielcy Arty?ci

Stowarzyszenie na Rzecz M?odzie?y BRAMA w Skierniewicach prowadzi zaj?cia dla dzieci w ramach projektu „Mali wielcy arty?ci”. W ramach projektu organizowane s? zaj?cia edukacyjne i reedukacyjne, maj?ce na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiej?tno?ci z poszczególnych przedmiotów szkolnych u dzieci obj?tych opiek?. Spotkania odbywaj? si? w siedzibie stowarzyszenia – ul. Rybickiego 6 w Skierniewicach. Zadaniem projektu jest tak?e dzia?alno?? wychowawczo – motywuj?ca wyrabiaj?ca u dzieci postawy prospo?eczne, a tak?e asertywno?? i dba?o?? o rozwój w?asnych talentów i zainteresowa?. Przewidywane formy zaj?? to : - zaj?cia edukacyjne ( z zakresu j?zyka polskiego, matematyki , j?z. angielskiego); - zaj?cia manualne ( warsztaty decoupage, orgiami) ; - zaj?cia kulinarne ; - zaj?cia integracyjne ( gry i zabawy , gry planszowe ); - wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze. Zaj?cia dla dzieci s? bezp?atne Do grupy dzieci obj?tych pomoc? Stowarzyszenia nale?? uczniowie klas czwartych Szko?y Podstawowej nr 5 w Skierniewicach. Koordynatorem i pomys?odawc? projektu jest Anna Zagawa . Osoby wspieraj?ce prace przy projekcie : Ewa Lesiak i Monika Bujko – Ko?odziejczyk.
Niezb?dne informacje o projekcie znajdziecie TUTAJ

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Nick:Wyłącz Uśmieszki w komentarzach

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.